Zpomalování času

Čas je objektivní a ovlivnit můžeme pouze jeho subjektivní vnímání. Zdání času je naše skutečnost. U běžných prožitků vzbuzujeme dojem delší uplynulé doby a chvílím až dosud nezachycovaným navracíme hodnotu.

Příručka obsahuje trochu teorie, pár souvisejících úvah a výčet asi sta způsobů, kterými lze pocity zpomalování času navozovat.

Každý žijeme ve svém vlastním čase. Budoucnost je čas života, který můžeme ještě změnit.

(Úvahy o pozměněném vnímání času)

Zpět na hlavní stránku