FREUD a osudová žena

Život a dílo zakladatele psychoanalýzy bylo popsáno v mnoha knihách. Žádná z nich se ale nezabývá podrobněji jeho prvními erotickými zážitky v dětství, ani jeho milostnými zkušenostmi v letech dospívání. Přitom právě tato dvě období formují nejvýrazněji osobnost jedince i jeho vztah k lidem a k světu.

Sigmund Freud se narodil v Příboru na Moravě a prožil tam první šťastné roky děství. V šestnácti, na vrcholu puberty, se vrátil do rodného města, na několik týdnů prázdnin. V devětadvaceti spálil všechny své dopisy a deníky, jako by v tušení budoucí velikosti chtěl zahladit stopy pošetilostí mládí. Spekulativní fikce, podložená nemnoha dostupnými fakty, ale mnoha náznaky zašifrovanými ve Freudově pozdějším díle, je v zájmu čtivosti odvážnější verzí ,Jak to mohlo být‘. Přibyla jedna postava, jinak popisy prostředí, osob a situací vycházejí ze skutečnosti, Slavný lékař duše, který dokázal vytěsnit minulost v druhých i v sobě, tvrdíval, že pubertu neprožil, protože ji promyslel. Opravdu? Setkání s někdejší chůvou, a co následovalo, je ryze freudovský příběh, s příčinami a pokračováním do dalších let. Osudovou ženou nemusí být uhrančivá kráska. Osudy druhých může měnit i vroucná bytost s mimořádnou schopností empatie.

Romantický příběh pro přemýšlivé

Zpět na hlavní stránku