VOLNÉ MYŠLENÍ / Scénáře budoucnosti

Myšlení je univerzální nástroj bez vlastního obsahu. Volné myšlení může mít cíl, ale přináší hlavně potěšení z cesty. Vnitřní svět máme všichni nadosah a s bohatým duševním životem se nemusíme obávat nudy, samoty, bezmoci ani stáří.

Kultivace myšlení nevyžaduje zvláštní schopnosti a posune dál pokročilejší i začátečníky.

Východní filosofie hledají hlubší odpovědi na stejné otázky; západní pracují s novými tématy,
v pravidlech uvažování se však neliší.

Zvídavost, pružnost a hravost jsou atributy mládí, ke kterým se odlehčeným přístupem vracíme.
V půli života už v sobě nosíme tolik informací, že bychom mohli bez dalších vědomostí vyřešit všechny problémy světa. Málokdo ale iniciuje myšlení na vlastní objednávku.

Potenciál uvolněného uvažování je osvětlen mnoha příklady aplikací v neznámém prostoru budoucnosti. Obavy z nedobrého směřování Evropy má už většina z nás.

Velké celky častěji podlehnou vlastnímu rozkladu, než útoku zvenčí. Přibývá složitosti a úředních procedur, rostou podpůrné a druhotné výdaje, sílí vliv skupin prosazujících své zájmy na úkor celku, stát ztrácí autoritu, klesá hodnota peněz, upadá pracovitost, roste nekázeň, slábnou rodinné vazby a zvyšuje se zadluženost. Segment druhotných činností narůstá na úkor podnikání, které vytváří užitečné hodnoty. Ke zhroucení dochází náhle – krátce po nejúspěšnější fázi.

Scénáře útlumu s úbytkem práce, nedostatkem valut a občanskými nepokoji jsou zneklidňující.
Úvahy o potřebných změnách, ke kterým bychom se jinak neodhodlali, jsou naopak konstruktivní a vzrušující řadou možností. Řešením není zoufalá soutěž s pilnějšími národy, ale jiné nasměrování. Posun k větší soběstačnosti (při nižší účinnosti) povede k uskromnění, ale opatří více pracovních míst i podnikatelských příležitostí a nabídne všem program obnovy. Stabilita je důležitější než produktivita.

Nedokážeme-li konkurovat aktivnějším zemím, nezatíženým nespočtem zbytečných činností a evropským pojetím různých ochran, práv a nároků, nezbývá než připravovat řízený ústup na udržitelnou úroveň.

Uvážíme-li, že potřebné korekce obstarávaly v minulosti války, není scénář krize, vedoucí ke katarzi a lepšímu uspořádání bez obětí, tak zlý.(Rozvoj volného myšlení s příklady aplikací na téma budoucnosti.)


Zpět na hlavní stránku